Beeldbank Schiedam Beeldbank Schiedam

De Lange Haven gezien vanaf de Appelmarktbrug in de richting van de Beursbrug. Op de achtergrond molen de Noord.

Auteursrecht

Op veel van ons beeldmateriaal rusten auteursrechten. Dit houdt in dat er zonder toestemming van de rechthebbende niet gepubliceerd mag worden. In de meeste gevallen ligt het auteursrecht bij de maker of de erfgenamen van de maker. Deze rechten vervallen zeventig jaar na de dood van de maker. In de beeldbank via deze webstek zijn alleen foto's te bekijken die, voor zover ons bekend, door ons openbaar gemaakt mogen worden. Indien u desondanks in de beeldbank een foto tegenkomt en bezwaar heeft tegen de publicatie daarvan op internet, kunt u contact met ons opnemen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij de foto verwijderen.

Het is ook mogelijk een afdruk voor eigen gebruik te bestellen.

Publicatie

Indien u een foto wilt publiceren, bijvoorbeeld op Facebook, in een boek of op uw eigen webstek, hebt u op grond van de Auteurswet 1912 toestemming van de auteursrechthebbende nodig. Deze kan daarvoor een vergoeding vragen. U moet altijd, of het auteursrecht nu verlopen is of niet, de naam van de maker vermelden.

Op foto's waarvan de maker onbekend is, rust mogelijk nog auteursrecht. Openbaarmaking is in dat geval inbreuk op het auteursrecht. De persoon of instelling die deze foto's toch openbaar maakt, is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inbreuk op het auteursrecht.

Vragen? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.